KUKA OLEN JA CV

Olen 40-vuotias kehittäjäinnovaattori Keski-Pohjanmaalta. Koulutukseltani olen Sosionomi (YAMK). Olen työkokemuksen kautta erikoistunut osallisuuteen, lapsivaikutusten arviointiin, projektihallintaan ja vuorovaikutukselliseen kehittämistyöhön. Työotteeni on tehokas ja vuorovaikutuksellinen, joilla turvataan prosessiaikataulussa pysyminen. Omaan erinomaiset tiedot ja taidot poikkihallinnollisen ja moniammatillisen yhteistyön ohjaamisesta. Ideologiani on ”Tekemällä oppii”, joka tarkoittaa että teoria ja ohjeet ovat tarpeen, mutta oppiminen tapahtuu viimekädessä itse tekemällä.

Katja Kivioja
(Sosionomi YAMK)

Työtaustastani (CV)

Keski-Pohjanmaalla

Kokkolan kaupunki, nuorisotoimenjohtaja (2020 >).

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma 2017-2018, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite ja Kokkolan kaupunki. Toimin erityisasiantuntijana ja vastuualueenani oli toimintakulttuurin muutos sisältäen lapsiystävällisyyden, lapsivaikutusten arvioinnin, lapsibudjetoinnin ja perheystävällisen työpaikka toiminnan kehittämisen.

Kokkolan kaupunki, nuorisopalvelut (2011-2019). Toimin osallisuukoordinaattorina, jossa vastuualueenani on lasten ja nuorten osallisuuden sekä demokratiakasvatuksen kehittäminen yhteistyössä erityisesti perusopetuksen kanssa (nuorisovaltuusto- ja oppilaskuntatoiminta, tukioppilastoiminta yms.). Tästä toimesta olen virkavapaalla 1.1.-31.6.2019.

Taitavat Nuoret -projekti, Kokkolan ensi- ja turvakoti ry 2007-2011. Toimin lastensuojelun ennaltaehkäisevässä projektissa, jonka toiminta sijoittui kouluille ja perusopetuksen toimintaan. Toiminnassa kehitettiin kouluyhteisöllisyyttä ja lasten osallisuutta sekä koulun ja kodin välistä yhteistyötä (nykyään yhteisöllinen oppilashuolto). Projektissa haettiin toiminnallisia keinoja ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön toteutukseen, josta syntyi toimivia pienryhmä malleja (nykyään toteutetaan koulunuorisotyön kautta sosiaalisena vahvistamisena).

Uudellamaalla

Sosiaaliohjaaja ja monikulttuurinen Hiv-työprojekti, Hiv-säätiö 2005-2006. Toimin sosiaaliohjaajana, johon kuuluivat sosiaaliohjauksen  ja asiakastyön mallin kehittäminen, ohjaus ja neuvonta sosiaaliturvassa, kotikäynnit sekä päihde- ja perhetyö. Projektityöntekijän tehtäviin kuuluivat projektihallinta, asiakastyö (kriisityötä) ja sopeutumisvalmennuskurssi.

Yhdistyskoordinaattorina, Sosiaalialan kasvattajat ja ohjaajat ry 2005-2006. Tehtäviini kuuluivat yhdistyksen hallinnollisia ja uudelleenorganisoitumiseen liittyviä tehtäviä sekä toimistotyötä.

Keski-Suomessa

Toiminnanohjaajana, Jyvässeudun 4H-yhdistys ry 2004-2005. Tehtäviini kuuluivat lasten ja nuorten toiminnan (kerhot, leirit, kurssit, retket, tapahtumat) organisointi, yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä yhdistyksen jäsenasiat, tilastointi ja tiedotus.