TOTEUTUNEET TYÖT

Lapsivaikutusten arviointi -koulutus koko kunnalle 2022

Lisätietoja päivitetään.

Hankesparraus 2022

Lisätietoja päivitetään.

Toteutetut lapsivaikutusten arvioinnit vuonna 2021-2022

Loppuvuodesta 2021 aloitettiin lapsi- ja nuorisovaikutusten arvioinnin (LAVA) toteutus Kokkolan nuorisopalveluille toteuttamalla tietopohjan keruu kohteesta: nuorisotilat ja palvelutarve. Tietopohjan tarkastelun jälkeen aloitettiin alkuvuodesta 2022 varsinainen LAVA-prosessi, johon osallistui nuoret, henkilöstö ja sidosryhmien edustajia. LAVA valmistui toukokuussa 2022 ja se tuotiin tiedoksi Kokkolan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalle kesäkuun 2022 kokoukseen.

Meidän kannalta asiakirja oli kokonaisuutena kattava ja huolella tehty. Se antaa meille osviittaa paikalliseen kehittämistyöhön ja resurssien suuntaamiseen tulevaisuudessa. Se on lisäksi ollut yksi ohjaavista asiakirjoista laadittaessa nuorisopalveluiden, kaupungin uuden strategian mukaista kehittämissuunnitelmaa. Tilaajan näkökulmasta asiakirja syntyi kuin itsestään, eikä vastaavaa olisi yksinomaan omin resurssein saatu tehtyä. Yhteistyö on prosessin aikana ollut saumatonta ja vaivatonta. Asiakirjaa on ollut ilo esitellä myös muissa nuorisotyön verkostoissa, jossa se tuloksineen on herättänyt kiinnostusta. – Nuorisotoimenjohtaja Pia Fraktman

https://kokkola10.oncloudos.com/kokous/2022132-11-8277.PDF

Muut asiantuntijatyöt vuonna 2020

Työstin tilauksesta Suomen UNICEF:lle materiaalia teemasta lapsen etu ja lapsivaikutusten arviointi, osana lapsiystävällinen kunta -mallin uudistusta. Materiaalit kokonaisuudessaan löytyvät Suomen UNICEF:n sivustolta https://www.lapsiystavallinenkunta.fi/lapsen-oikeuksien-teemapaketit

Toteutetut lapsivaikutusten arvioinnit vuonna 2020

Alkuvuodesta 2020 toteutettiin Kannuksen lapsivaikutusten arviointi nimeltään Raasakan koulun uudisrakennuksen sijainnin lapsivaikutukset. Arviointityö valmistui maaliskuun alussa, jolloin se esiteltiin Kannuksen kaupunginvaltuuston seminaarissa.

Toteutetut lapsivaikutusten arvioinnit vuonna 2019

Keski-Pohjanmaan ero- ja perheoikeudellisista palveluiden lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle

https://www.soite.fi/media/LAVA__Keski-Pohjanmaan_ero-_ja_perheoikeudelliset_palvelut.pdf/format-pdf

Toteutetut lapsivaikutusten arvioinnit lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) aikana 2017-2018.

Soiten Lasten ja nuorten päivystyksen lapsivaikutusten arviointi 2018, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa (toteutus), sisältäen Perhon kunnan nepsy koordinoinnin ja -valmennuksen vaikuttavuuden arvioinnin (toteutus)

https://www.soite.fi/media/Lasten_paivystyksen_LAVA_Soite.pdf/format-pdf

Soiten Lasten ja nuorten neuropsykiatristen palveluiden lapsivaikutusten arviointi 2018, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa (toteutus)

https://www.soite.fi/media/NEPSY_LAVA_asiakirja.pdf/format-pdf

Nuorisotyön henkilöresurssien kohdentuminen ja nuorisotilaverkoston kattavuuden lapsivaikutusten arviointi, Kokkolan kaupungin nuorisopalvelut (suunnitelma ja prosessin aloitus 2018)