Vuoden 2020 arviointia

Vuosi 2020 oli haasteellinen globaalisti meille kaikille. Kuten monella muullakin oli alkuvuosi vielä suhteellisen normaali, mutta loppuvuosi sitäkin haasteellisempi. Omat yritykseni työt painottuivat alkuvuoden tilauksiin UNICEF:lle ja Kannuksen kaupungille.

Keväällä aloittamani virkatehtävä vei päähuomioni, joten yritykseni toiminta on ollut hiljaista. Arvokasta on ollut kokemus siitä millaisessa toimintaympäristössä sitä viranhaltijana toimii ja mitkä ovat realistiset edellytykset valmistella asioita päätöksentekoa varten. Lapsivaikutusten arvioinnin kehittäminen rakenteellisesti joustavaksi ja näppäräksi malliksi päätöksenteon valmisteluun vaatii vielä työtä sekä toimintakulttuurin muutosta. Vaikkakin moni toimija hyviä materiaaleja tuottaa niin ennakkovaikutusten arvioinnin kuin myös lapsivaikutusten arvioinnin osalta, voin sanoa että viranhaltijan suurin haaste on ajallinen moninaisuuksien hallinta. Tämä tarkoittaa sitä että mikäli viranhaltija itse tekee lapsivaikutusten arvioinnin, tulee sen todellakin olla suhteellisen nopeasti hallittava ja toteutettava (ns. suppea). Mikäli kyse on ns. kattavasta tai laajemmasta lapsivaikutusten arvioinnista, tulee sille olla oma tekijä (työntekijä), joka toteutuksesta vastaa.

Hienoja askelia on otettu vaikutusten arviointien edistämiseen ja käytettävyyteen, mutta kyse ei ole vain yksittäisten viranhaltijoiden vastuusta, vaan koko päätöksenteon prosessista ja siihen liittyvästä toimintakulttuurista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on toteuttanut hyvän uuden verkkokoulutuksen ennakkovaikutusten arvioinnista, joka on kaikille avoin. Koulutus kestää n. 30-60min ja löytyy osoitteesta https://www.eoppiva.fi/koulutukset/ennakkoarviointi-tunnista-tyosi-vaikutukset-ihmisten-hyvinvointiin/