Kannuksen kaupungin LAVA

Tammikuussa 2020 aloitettiin yhteinen neuvottelu Kannuksen kaupungin sivistystoimen kanssa lapsivaikutusten arvioinnin tarpeesta ja toetutuksesta. Kyseessä on Raasakan alakoulun uudisrakennuksen sijaintiin ja vaikutuksiin liittyvä lapsivaikutusten arviointi. Sijainnin päätöksen jälkeen, tulee ajankohtaisemmaksi arvioida uudisrakennuksen toteutukseen liittyviä vaikutuksia.

Tällä hetkellä on menossa tiedonkeruuvaihe, jossa kuullaan Raasakan koulun oppilaita esikoululaisista 6. luokkalaisiin, heidän vanhempiaan sekä yläkoulun oppilaita, jotka käyttävät Raasakan koulun opetustiloja. Kuulemisessa käytetään pienempien lasten osalta ryhmähaastatteluita ja muiden kohdalla webropol-kyselyjä.

Tulokset käsitellään maaliskuun alussa Kannuksen kaupunginvaltuuston seminaarissa, jossa on tarkoitus tehdä uudisrakennuksen sijaintipäätös.

Aiheesta Keskipohjanmaa lehdessä 18.2.2020
https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/589541 (tilaajille)

Nykyinen Raasakan koulu