Kansallinen lapsistrategia 2040

Valmisteleva työ kansallisen lapsistrategian pohjalle on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimesta ajalla 1.8.2018-28.2.2019. Tavoitteena on saada kansallinen lapsistrategia voimaan vuonna 2040. Tästä työstä on syntynyt yhteinen visio lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta, jossa vision toteuttamisen keinoina ovat lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva hallinto ja päätöksenteko (sisältäen esim. lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin). Lisää aiheesta voit lukea https://stm.fi/lapsistrategia

Ilahduttavaa on ollut myös huomata kuin poliittisessa tahtotilassa kansallisesti on nähtävissä lapsi- ja perhemyönteisyys sekä lapsiystävällisyys. Elämme aikaa, jossa päällekkäin ovat vanha ja uusi toimintakulttuuri. Tämä tuntuu välillä varmasti hieman sekavalta, mutta se on normaalia muutoksessa, kunnes vanha toimintakulttuuri on väistynyt. Lapsivaikutusten arviointi on osa uutta avointa, osallistavaa ja lapsiystävällistä päätöksentekoa!

LAPE akatemia starttaa 20.3.2019

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman työtä jatketaan 2019, erityisesti LAPE akatemioiden kautta maakunnissa. Yhteinen starttitilaisuus järjestetään 20.3.2019 Helsingissä. Akatemioiden valmennukset maakunnissa sisältävät kolme teemakokonaisuutta: 1) Uudet toimintaympäristöt, 2) Uudenlainen johtaminen ja 3) Uusi vaikuttavuus > sis. lapsivaikutusten arviointi. Lisätietoja näistä löytyy: https://stm.fi/lapeakatemia/valmennuspaivat-maakunnissa

LAPE akatemian starttitilaisuutta 20.3. voi seurata netistä suorana tai tallenteena: http://videonet.fi/web/stm/20190320/