K-P Ero- ja perheoikeudellisten palveluiden LAVA etenee (työnimeltään EROLAVA)

Nuoria kuultiin aiheeseen liittyen heti aluksi, jo ennen ohjausryhmän ensimmäistä kokousta, kun Kokkolan nuorisovaltuuston nuoret antoivat omia ajatuksiansa aiheeseen. Nuoret tuottivat paljon hyviä näkökulmia ohjausryhmälle, sekä materiaaliksi LAVAn arviointikohteiden tunnistamista varten.

Kokkolan nuorisovaltuuston kokous 9.4.2019 Halkokarin nuopparilla

EROLAVAn ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran ke 10.4. käsittelemään toteutettavaa prosessia sekä alustavia määrällisiä ja laadullisia tietoja. Kokouksessa luotiin kokonaiskuvaa nykytilasta, ja arviointia jatketaan seuraavassa kokouksessa. LAVA:lle nimettiin ydinryhmä, joka vie aktiivisemmin prosessia eteenpäin yhdessä vetäjän kanssa.

Ohjausryhmä käsittelemässä isoa määrää tietoa, kun käsiteltiin nykytilan arvioimiseksi kerättyjä tilastoja ja palautteita/arviointeja.

Keski-Pohjanmaan Ero- ja perheoikeudellisten palveluiden LAVA (lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi)

Juuri nyt on työn alla Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten (perheiden palvelut) tilaama LAVA, jonka prosessi toteutetaan tämän kevään aikana. LAVA toteutetaan yhteistyössä Soiten, Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen, Kokkolan ensi- ja turvakodin sekä Pohjanmaan käräjäoikeuden kanssa. Eilen oli LAVA-prosessin esitys perheiden palveluiden johtoryhmälle ja ensi viikolla aloittaa ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on edustettuna myös vanhempien näkökulma sekä sivistystoimen näkökulma (oppilashuolto ja varhaiskasvatus). Prosessin alusta alkaen osallistetaan ja taataan myös lasten/nuorten näkökulma. Tämän LAVA:n osalta onkin pohdittava mitä vaikutuksia vanhempien erotilanteissa on lapsiin ja nuoriin, ja miten silloin tuetaan heidän hyvinvointiaan. LAVA valmistuu kesä/heinäkuussa.