Virkatehtävä ja lapsivaikutusten arviointi

Aloitin 1.4.2020 Kokkolan kaupungin nuorisotoimenjohtajan virassa. Siirryin lapsivaikutusten arvioinnin tekijästä tilaajan paikalle. Tämä tehtävä antaa entistä enemmän näkökulmaa siihen mikä on lapsivaikutusten arvioinnin tehtävä päätöksentekoon; milloin, miksi ja miten on tärkeää tehdä lapsivaikustusten arviointi. Tällä hetkellä mielessäni on kaksi eri lapsivaikutusten arviointia (suppea ja kattava), jotka tulevat tarpeen päätöksenteon yhteydessä seuraavan kahden vuoden aikana. Seuraava haaste onkin se, miten itse viranhaltijana osallistun ja mahdollisesti toteutan lapsivaikutusten arviointia.