LAPSIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI (LAVA)

Lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi

Toimitko sinä työssäsi lasten, nuorten, perheiden kanssa tai valmistelet päätöksiä heille suunnatuista palveluista? Pohditko mitä vaikutuksia työssäsi/palveluissa tapahtuvilla muutoksilla tai tulevilla päätöksillä on? Lapsivaikutusten arviointi on työväline vaikutuksien selvittämiseen, joka perustuu lapsen oikeuksien sopimukseen. Muutoksen/päätösesityksen valmistelun aloittaessa tulisi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa aloittaa lapsivaikutusten arvioinnin prosessi. Arviointiprosessin oikea aikainen aloitus perustuu päätöstä valmistelevien toimihenkilöiden ja virkamiesten taitoon tunnistaa lapsivaikutusten arvioinnin tarve. Arviointiprosessin keskiössä tulee olla lasten, nuorten ja perheiden osallisuus sekä kuuleminen. Arviointi voi edellyttää muutoksen/päätöksen laajuuden mukaan myös monialaista ja poikkihallinnollista tarkastelua.

Mitä ovat lapsivaikutukset ja milloin niitä arvioidaan? Erityisesti päätettäessä asioista ja palveluista, jotka kohdistuvat suoraan lapsiin ja nuoriin, edellyttävät useimmiten lapsivaikutuksen arvioinnin toteutusta. Tärkeää on selvittää mitä erilaisia vaikutuksia ja missä määrin (negatiivisia ja positiivisia) muutoksella/päätösesityksellä on lasten, nuorten ja perheiden elämään. Arvioinnissa tulee näkyä lapsen edun ensisijaisuuden harkinta. Haasteita asettaa se miten tämä arviointityö saadaan tehtyä (prosessi), ja miten arviointityö tehdään avoimesti sekä osallistaen. Pohdintaa aiheuttaa myös se minkä kokoinen lapsivaikutusten arviointi on milloinkin tarpeen (laaja, kattava vai suppea) .

Tällä hetkellä kentällä on jo kokemuksia erilaisista lapsivaikutusten arvioinneista, joko osana isompaa ennakkovaikutusten arviointia tai omanaan. Kansallisesti hyviä tietoja, julkaisuja ja esimerkkejä löytyy esim. seuraavilta toimijoilta sekä sivustoilta: