Hanketukea ja -koulutusta

Hankemaailma ei ole paljoakaan muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana. Hanke toteuttaa yleisesti tiettyä prosessia, joka on sidottu sen aikataulutukseen ja tavoitteisiin. Jokaisessa hankkeessa tarkasteluun yleisesti nousee se, onko hanke kuinka hyvin suunniteltu, rahoitettu ja mitä hankeosaamista että substanssiosaamista se vaatii. Useimmiten myös hankkeen toteutuksen aikana tapahtuu yleensä joitain muutoksia, joihin hankkeen osalta tulee osata reagoida.

Hankkeiden suunnittelu, rahoituksen hakeminen, toteutus, tavoitteiden/tuloksien saavuttaminen, hankkeiden arviointi ja päättäminen vaativat monenlaista ja monitasoista osaamista. Näihin haasteisiin on itselläni osaamista ja työkokemusta moninaisista rooleista hankkeisiin nähden (suunnittelija, yhteistyökumppani, johtaminen, toteuttaminen, arviointi, rahoittaminen ja valvonta). Toteutan mielelläni hankesparrausta, -koulutusta ja -tukea yritykseni kautta erilaisiin hankkeisiin ja hankkeita suunnitteleviin/valmisteleviin organisaatioihin (valmistelen tähän liittyvä palvelutarjotinta parhaillaan).