Valmis eroLAVA ja käsittely

Keski-Pohjanmaan ero- ja perheoikeudellisten palveluiden lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi on valmistunut.

Valmis arviointityö löytyy Soiten nettisivuilta https://www.soite.fi/media/LAVA__Keski-Pohjanmaan_ero-_ja_perheoikeudelliset_palvelut.pdf/format-pdf

Valmis arviointityö on käsitelty Soiten johtoryhmässä sekä hallituksessa syksyn 2019 aikana. Arviointityön tuloksena syntyneitä kehittämistoimenpiteitä on jo aloitettu valmistelemaan ja niihin kohdennetut tavoitteet on kirjattu myös alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan.