PALVELUT JA HINNASTO

Palveluna: koulutukset, EVA/LAVA-prosessit ja konsultaatio.

Hintoihin lisätään arvonlisävero kulloinkin voimassa olevan verokannan mukaisena.

Hinta tarkentuu ainan kohteen edellytyksien mukaan ja siihen lisätään ennakkoon sovitusti mahdolliset matka- ja majoituskulut toteutuspaikan mukaan.

KOULUTUKSET 

Koulutukset keskittyvät toistaiseksi lapsivaikutusten arvioinnin perusteisiin, prosessiin ja toteutukseen. Koulutuksia toteutetaan peruskoulutuksena, syventävänä koulutuksena sekä prosessikoulutuksena niin julkisille kuin yksityisille toimijoille. 

KoulutusKuvausKestoHinta ALV. 0%
Peruskoulutus (LAVA)Perustiedot lapsivaikutusten arvioinnista omanaan tai osana ennakkovaikutusten arviointia (taustat, prosessi, malli ja toteutusvaihtoehtoja)
Toteutus: esittelynä ja osallistava keskusteluna
1/2 pvä (3h)500,00€
Syventävä koulutus (LAVA)Taidot tunnistaa lapsivaikutusten arvioinnin käyttöön liittyviä linjauksia sekä toteutuksen laajuuksia (laaja, kattava vai suppea LAVA).
Toteutus: esittelynä, pienryhmätyöskentely, ennakkotehtävä, LAVA-työvälineiden soveltaminen käytäntöön
1 pvä (5h)1000,00€
Prosessikoulutus (LAVA)Koostuu peruskoulutuksesta ja syventävästä koulutuksesta. Suunnitellaan tarkemmin tilaajan/osallistujien lähtötilanteen ja tarpeiden mukaan. 3x 1/2pvä tai 1pvä+1/2pvä (yht. 9h) 1500,00€

EVA/ LAVA-PROSESSIT (lapsivaikutusten arviointi – LAVA)

Prosessit voivat olla joko laajan, kattavan tai suppean lapsivaikutusten arvioinnin toteutusta. Prosessin toteutus pitää sisällään suunnittelun, prosessi ohjauksen, tietopohjan ja tiedonkeruun koonnin, analysoinnin ja asiakirjan laadinnan. Prosessi toteutetaan yhteistyössä tilaajan kanssa ja edellyttää vähintään ohjausryhmän kokoamista.  

Prosessi-työKuvausKestoHinta ALV. 0%
SopimusneuvotteluNeuvottelu työn laajuudesta ja sisällöistä1hilmainen
Laaja LAVAMäärittyy kohteen mukaan (kohteen laajuus, monimuotoisuus, toimijamäärä, tiedonkeruun otos ja menetelmät) 250-300h8250,00-9900,00€
Kattava LAVAMäärittyy kohteen mukaan (kohteen laajuus, monimuotoisuus, toimijamäärä, tiedonkeruun otos ja menetelmät) 150-180h4950,00-5940,00€
Suppea LAVAMäärittyy kohteen mukaan (kohteen laajuus, monimuotoisuus, toimijamäärä, tiedonkeruun otos ja menetelmät) 80-110h2640,00-3630,00€

KONSULTAATIO

Konsultaatio pitää sisällään eri asteista konsultointia lapsivaikutusten arviointien suunnitteluun ja toteutukseen.  

KonsultaatioKuvausKestoHinta ALV. 0%
LAVA-esittelyEsittely lapsivaikutusten arvioinnista käytännön esimerkeillä ja prosesseilla30-60min.100,00€
KonsultointiSovittu konsultointimääräminimi 30min.40,00€/30min.
ProsessiohjausSovittu konsultoinnin tuntimäärä tilaajan itse toteuttamaan LAVA-prosessiinsovittu tuntimäärä60,00€/h