Valmistunut LAVA 2022, nuorisopalvelut

Kesä on jo meneillään ja kevät siis meni nopeasti – yhdessä nuorisopalveluiden LAVA-prosessin kanssa. Haasteellisinta oli pitkässä prosessissa työskentelytaukojen väliltä työn ja teeman ns. flow-tilaan pääseminen. Olen jokaisen LAVA-työn kohdalla oppinut kuinka kaikkiin teemoihin voi sukeltaa todella syvälle ja löytää erittäin monitasoisia näkökulmia. Arviointityö on kuitenkin pidettävä rajattuna, jotta itse työ ja prosessi pysyy hallinnassa. Ilokseni jälleen sain todeta miten tällainen LAVA-prosessissa, jossa ei ole päätösvaihtoehtoja taustalla, kehittää sekä tekee muutoksia jo prosessin aikana kohteena olevaan työhön. Siten prosessi avaa aitoja kehittämisenpaikkoja hyvinkin konkreettisilla toimenpiteillä (pieniä muutoksia prosessin aikana ja suurempia prosessin tuloksena). Kokkolan nuorisopalveluiden nuorisotilat ja palvelutarpeen lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi tuotti monitasoista tietoa ja nosti esille kehittämishaasteita sekä tietysti sen mitä mieltä nuoret ovat. Lisätietoja ja linkki arviointityöhön löytyy osiosta > toteutuneet työt.