TOTEUTUNEET TYÖT

Toteutetut lapsivaikutusten arvioinnit vuonna 2019

Keski-Pohjanmaan ero- ja perheoikeudellisista palveluiden lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitelle

https://www.soite.fi/media/LAVA__Keski-Pohjanmaan_ero-_ja_perheoikeudelliset_palvelut.pdf/format-pdf

Toteutetut lapsivaikutusten arvioinnit lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) aikana 2017-2018.

Soiten Lasten ja nuorten päivystyksen lapsivaikutusten arviointi 2018, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa (toteutus), sisältäen Perhon kunnan nepsy koordinoinnin ja -valmennuksen vaikuttavuuden arvioinnin (toteutus)

https://www.soite.fi/media/Lasten_paivystyksen_LAVA_Soite.pdf/format-pdf

Soiten Lasten ja nuorten neuropsykiatristen palveluiden lapsivaikutusten arviointi 2018, Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soitessa (toteutus)

https://www.soite.fi/media/NEPSY_LAVA_asiakirja.pdf/format-pdf

Nuorisotyön henkilöresurssien kohdentuminen ja nuorisotilaverkoston kattavuuden lapsivaikutusten arviointi, Kokkolan kaupungin nuorisopalvelut (suunnitelma ja prosessin aloitus 2018)