EROLAVA:n valmistuminen elokuu 2019

Lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi (LAVA) Keski-Pohjanmaan ero- ja perheoikeudellisista palveluista on valmistumassa. Tuloksia (taustatiedot, kuulemiset, lausunnot, kyselyt ja johtopäätökset) on käsitelty kesäkuussa ohjausryhmän kokouksessa ja heinäkuussa on valmisteltu LAVA-asiakirja. Asiakirja itsessään sekä muutos- ja päätösesitykset konkreettisin toimenpitein tulevat vielä uudelleen tarkasteluun ohjausryhmän ylimääräisessä kokouksessa elokuun loppupuolella. Tämän jälkeen käsitellään LAVA:n tuottamat muutos-ja päätösesitykset Soitessa, sekä jatketaan tarkemman toimenpidesuunnitelman kanssa.

Kuvitus: Erika Leppäkari (LAVA-asiakirjaan)

KYSELY vanhemmille eropalveluista, vastausaika 28.5.-20.6.2019

Keski-Pohjanmaan ero- ja perheoikeudellisten palveluiden lapsivaikutusten arviointi on edennyt vaiheeseen, jossa kuullaan alueen vanhempia eropalveluiden kokemuksista ja tarpeista. Aiheeseen liittyen on jo kuultu henkilöstöä, pyydetty lausuntoja laajasti eri toimijoilta, konsultoitu nuorisovaltuustoa kaksi kertaa sekä kerätty kansallisesti jo olemassa olevaa tietoa eron vaikutuksista lapsiin ja nuoriin. Vanhempien vastaukset käsitellään kesäkuun lopulla ohjausryhmän kokouksessa, jossa määritetään tarvittavat muutos-/päätösesitykset eropalveluiden kehittämiseksi.

Sinä lapsiperheen vanhempi, joka olet pohtimassa eroa tai eroamassa tai eronnut, kerrothan miten voimme kehittää palveluita vastaamaan paremmin erotilanteessa nouseviin tarpeisiin. (kyselyssä 17 kysymystä)

Vastaathan kyselyyn alla olevasta linkistä 20.6.2019 mennessä, kiitos.

https://link.webropolsurveys.com/S/7C53066D94925FB4

Mikäli kysely ei avaudu linkistä, kopioi osoite selaimeen.

Ensimmäinen LAVA -perusteet koulutus toteutettu (lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi)

Viime torstaina 9.5.2019 sain toteuttaa ensimmäisen LAVA -perusteet koulutuksen Ylivieskassa, Centrialla. Osallistujia oli niin kunta- kuin sote-toimijoitakin, ja iltapäivä oli onnistunut. Kävimme läpi LAVA:n perusasioita, käytännön haasteita liittyen päätöksentekoon sekä asioiden valmisteluun ja käytännön esimerkkejä lapsivaikutusten arvioinneista. Paljon asiaa lyhyessä ajassa. Koulutuksen kokonaispalaute oli keskiarvoltaan 4,3 (5= erinomainen, 1=huono).

”Yleisesti sain hyvän ja kattavan tietopaketin.”

” riittävän nopea tempo”

”Aihe on tärkeä. Laajempaan levitykseen!”

Kiitos osallistujille ja Centrian ammattikorkeakoululle!

Kuva: Facebook Centria Koulutuspalvelut

EROLAVA:n arviointikohteet & osallisuus

Ohjausryhmä on tuottanut näkökulmia arviointikohteista (vaikutukset), joihin on sisällytetty myös Kokkolan nuorisovaltuuston tuottama materiaali. Ydinryhmässä käsitelty kaikki arviointikohteet, joista selkeästi korostuneet valitut arviointikohteet (4 näkökulmaa).

ARVIOINTIKOHTEET (vaikutukset)
1. Vaikutuksia palvelun saatavuuteen, yhdenvertaisuuteen ja laatuun sekä palvelun järjestämiseen/tuottamiseen
2. Vaikutuksia lapsen/nuoren hyvinvointiin ja terveydentilaan (psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen) sekä vaikutuksia lapsen/nuoren turvallisuuden kokemukseen
3. Vaikutuksia lapsen/nuoren perheen hyvinvointiin, talouteen, asumiseen
4. Vaikutuksia vanhemmuuteen

Prosessia jatketaan sekä tiedontuotannon että kehittämistyön välineenä, jossa osallistetaan eroneuvoiltojen vetäjiä (vapaaehtoisia kokemusasiantuntijoita), lastenvalvojat, perheasioiden sovittelun ja FOLLO:n työntekijät, ohjausryhmä (palveluiden tuottajat) sekä sidosryhmiä. Kokkolan nuorisovaltuuston konsultointia jatketaan. Toteutetaan julkinen kysely vanhemmille alueen eropalveluiden kokemuksista ja vaikutuksista sekä mahdollisesti vanhempien kyselyyn liitettävä kysely lapsille.

Huomiota LAVA:ssa kiinnitetään uuteen lakiin lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (lapsen osallisuus ja kuuleminen), joka astuu voimaan 1.12.2019.

K-P Ero- ja perheoikeudellisten palveluiden LAVA etenee (työnimeltään EROLAVA)

Nuoria kuultiin aiheeseen liittyen heti aluksi, jo ennen ohjausryhmän ensimmäistä kokousta, kun Kokkolan nuorisovaltuuston nuoret antoivat omia ajatuksiansa aiheeseen. Nuoret tuottivat paljon hyviä näkökulmia ohjausryhmälle, sekä materiaaliksi LAVAn arviointikohteiden tunnistamista varten.

Kokkolan nuorisovaltuuston kokous 9.4.2019 Halkokarin nuopparilla

EROLAVAn ohjausryhmä kokoontui ensimmäisen kerran ke 10.4. käsittelemään toteutettavaa prosessia sekä alustavia määrällisiä ja laadullisia tietoja. Kokouksessa luotiin kokonaiskuvaa nykytilasta, ja arviointia jatketaan seuraavassa kokouksessa. LAVA:lle nimettiin ydinryhmä, joka vie aktiivisemmin prosessia eteenpäin yhdessä vetäjän kanssa.

Ohjausryhmä käsittelemässä isoa määrää tietoa, kun käsiteltiin nykytilan arvioimiseksi kerättyjä tilastoja ja palautteita/arviointeja.

Keski-Pohjanmaan Ero- ja perheoikeudellisten palveluiden LAVA (lapsi-, nuoriso- ja perhevaikutusten arviointi)

Juuri nyt on työn alla Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten (perheiden palvelut) tilaama LAVA, jonka prosessi toteutetaan tämän kevään aikana. LAVA toteutetaan yhteistyössä Soiten, Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen, Kokkolan ensi- ja turvakodin sekä Pohjanmaan käräjäoikeuden kanssa. Eilen oli LAVA-prosessin esitys perheiden palveluiden johtoryhmälle ja ensi viikolla aloittaa ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on edustettuna myös vanhempien näkökulma sekä sivistystoimen näkökulma (oppilashuolto ja varhaiskasvatus). Prosessin alusta alkaen osallistetaan ja taataan myös lasten/nuorten näkökulma. Tämän LAVA:n osalta onkin pohdittava mitä vaikutuksia vanhempien erotilanteissa on lapsiin ja nuoriin, ja miten silloin tuetaan heidän hyvinvointiaan. LAVA valmistuu kesä/heinäkuussa.

Kansallinen lapsistrategia 2040

Valmisteleva työ kansallisen lapsistrategian pohjalle on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön toimesta ajalla 1.8.2018-28.2.2019. Tavoitteena on saada kansallinen lapsistrategia voimaan vuonna 2040. Tästä työstä on syntynyt yhteinen visio lapsi- ja perhemyönteisestä Suomesta, jossa vision toteuttamisen keinoina ovat lapsen oikeuksiin ja tietoon perustuva hallinto ja päätöksenteko (sisältäen esim. lapsivaikutusten arvioinnin ja lapsibudjetoinnin). Lisää aiheesta voit lukea https://stm.fi/lapsistrategia

Ilahduttavaa on ollut myös huomata kuin poliittisessa tahtotilassa kansallisesti on nähtävissä lapsi- ja perhemyönteisyys sekä lapsiystävällisyys. Elämme aikaa, jossa päällekkäin ovat vanha ja uusi toimintakulttuuri. Tämä tuntuu välillä varmasti hieman sekavalta, mutta se on normaalia muutoksessa, kunnes vanha toimintakulttuuri on väistynyt. Lapsivaikutusten arviointi on osa uutta avointa, osallistavaa ja lapsiystävällistä päätöksentekoa!

LAPE akatemia starttaa 20.3.2019

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman työtä jatketaan 2019, erityisesti LAPE akatemioiden kautta maakunnissa. Yhteinen starttitilaisuus järjestetään 20.3.2019 Helsingissä. Akatemioiden valmennukset maakunnissa sisältävät kolme teemakokonaisuutta: 1) Uudet toimintaympäristöt, 2) Uudenlainen johtaminen ja 3) Uusi vaikuttavuus > sis. lapsivaikutusten arviointi. Lisätietoja näistä löytyy: https://stm.fi/lapeakatemia/valmennuspaivat-maakunnissa

LAPE akatemian starttitilaisuutta 20.3. voi seurata netistä suorana tai tallenteena: http://videonet.fi/web/stm/20190320/